Por ejemplo, rimbombar
  • á
  • ó
  • í
  • é
  • ú
  • ü
  • ñ

Modelos de conjugación de verbos 

→ 

Modelo de conjugación «preferir»

a
 · adherir · aferir · aherir · anteferir
d
 · deferir · diferir · digerir
f
 · facerir · fazferir · ferir
h
 · hacerir · herir · herirse
m
r
s
 · sugerir
z
 · zaherir